Czy wiesz od czego zależy Twoja zdolność kredytowa?

Kredyty na budowę domu

Przy obliczaniu zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę wiele istotnych czynników. Sprawdzają Twoją historię kredytową, wielkość gospodarstwa domowego, a także wysokość dochodów oraz stałych wydatków. Od czego jeszcze zależy zdolność kredytowa? Na co uważać?

Regularne wpływy netto

Zdolność kredytowa określa, czy osoba, która zamierza wziąć kredyt w banku, jest zdolna do spłacenia kapitału wraz w odsetkami w ustalonym przez strony terminie.

Z tego względu dochody są jednym z najistotniejszych czynników przy ustalaniu zdolności kredytowej. Ich wysokość, częstotliwość oraz sposób uzyskiwania znacznie rzutuje na możliwości finansowania zewnętrznego. Liczy się również okres otrzymywania – najlepiej postrzegane przez banki będą umowy na czas nieokreślony.

Oprócz miesięcznej pensji na zdolność kredytową wpłyną również inne regularne wpływy. Mowa tutaj o rentach, emeryturze, wszelkiego rodzaju premiach, a nawet dochodach z wynajmu czy wpływy z alimentów.

Zasada jest prosta – na zdolność kredytową wpływają wszystkie powtarzalne dochody, które możesz udokumentować.

Ważna jest również data zawarcia danej umowy czy sposobu rozliczenia. Rzutuje ona na możliwość zaciągnięcia kredytu. W przypadku bezterminowej umowy o pracę możesz starać się o kredyt już po 3 miesiącach od jej podpisania, zaś przy umowie na czas określony okres ten wynosi już od 6 do 12 miesięcy. Najgorzej mają osoby na samozatrudnieniu. O kredyt najłatwiej jest starać się, gdy działalność gospodarcza funkcjonuje rok, a nawet 2 lata na rynku.

Stałe koszty kredytobiorcy

Obliczając zdolność kredytową banki analizują również Twoje stałe koszty. Dane te pozyskują z wypełnionego przez Ciebie wniosku, wyciągu z Twojego konta, a nawet analiz GUS. Główny Urząd Statystyczny pomaga bankom ustalić średnią wysokość miesięcznych wydatków na gospodarstwo domowe, które wynoszą na jedną osobę od 1000 do 1300 zł. Koszt dodatkowej osoby na utrzymaniu to kolejne 800-1000zł.

Oprócz wydatków podstawowych, takich jak koszty utrzymania mieszkania czy jedzenie, przy zdolności kredytowej brane są pod uwagę inne regularne wydatki. Mamy tu na myśli alimenty – np. na dziecko bądź byłego partnera po rozwodzie, a także inne kredyty i pożyczki.

Dla banku liczy się bowiem kwota, która zostanie Ci po opłaceniu wszystkich Twoich stałych kosztów. Często jest tak, że nie wystarczy posiadać zapasu gotówki idealnie pokrywającej całkowitą ratę zaciągniętego kredytu – często wymagane jest posiadanie kwoty podwójnej, aby mieć zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa, a wiarygodność

Analizowanie dochodów wraz z wydatkami to podstawowe zadanie banków. Następnie sprawdzana jest Twoja historia w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej oraz w rejestrach dłużników. Chodzi o to, aby bank miał pewność, że wcześniej regularnie spłacałeś zaciągane przez siebie zobowiązania i nie masz żadnych zaległości.

Twoja zdolność kredytowa zależy również od historii kredytowej. Jeśli wcześniej nie zaciągałeś innych kredytów, uzyskasz minimalną propozycję kredytową. Im dłuższa i dobra historia kredytowa tym wyższa zdolność, co tym samym przekłada się na fajniejsze warunki w spłacie – np. mniejsze oprocentowanie czy brak kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty.

Jednocześnie pamiętaj, że nawet 30 dniowe opóźnienia w spłacie nie mają zbyt dużego wpływu na zdolność kredytową. Dopiero dłuższe opóźnienia, dodatkowo powtarzające się negatywnie wpłyną na Twoje przyszłe warunki uzyskania kredytu.

Pozostałe czynniki wpływające na zdolność kredytową

Istotnym czynnikiem niefinansowym jest wiek osoby, która ubiega się o kredyt. Mniejszą albo całkowity brak zdolności kredytowej będą miały osoby młode, np. nastolatkowie. Wprawdzie mogą one zaciągnąć kredyt razem z osobą dorosłą, np. rodzicem, ale wówczas banki szczególną uwagę przywiązują do osoby młodszej.

Podobnie w przypadku osób na emeryturze – niemożliwe będzie dla nich uzyskanie kredytu na 30 lat. Chodzi o mniejsze przychody, związane z przejściem na emeryturę, a tym samym mniejszą zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Inne czynniki, które wpływają na zdolność kredytową:
– stan cywilny;
– ilość osób na utrzymaniu (rodziny wielodzietne mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu);
– wykształcenie;
– forma zatrudnienia;
– wykonywany zawód.

Dodatkowo banki ustalają zdolność na podstawie czynników kredytowych, czyli wysokości wkładu własnego oraz rodzaju rat. Większy wkład własny oznacza uzyskanie lepszych warunków finansowania, zaś wybór rat malejących wymaga znacznie wyższej zdolności kredytowej.

Kredyty na budowę domu