Zmiany w podatku od spadków i darowizn – przejecie firmy po rodzinie

Kredyty na budowę domu

Zmiany w prawie podatkowym obowiązywać mają od 1. czerwca 2018 r. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wygasały numery NIP i Regon, co mogło przysparzać wielu problemów w rozliczeniu wszelkich danin publicznych (rachunki bankowe nie były dostępne), automatycznie wygasały umowy o pracę zawarte z pracownikami, koncesje i licencje. Zarząd sukcesyjny również nie figurował w polskim prawie. W pakiecie 100 zmian dla firm nie można było o tym zapomnieć. Celem głównym ma być umożliwienie dziedziczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na podstawie wpisu w CEiDG.

Jednoosobowych działalności gospodarczych jest w Polsce najwięcej – szacuje się że ponad 80% osób rozpoczynających biznes wybiera tę formę zarabiania. W rejestrach Regon na koniec 2016 r. wpisanych było przeszło 3 miliony przedsiębiorców. W tym samym czasie spółek prawa handlowego było ponad 500 tysięcy. Celem projektu jest zapewnienie zachowania ciągłości funkcjonowania firmy po śmierci, a także ochrona osób trzecich – głównie kontrahentów, pracowników i innych osób, które ze zmarłym przedsiębiorcą współpracowały. Stąd wprowadzenie tzw. zarządu sukcesyjnego i regulacje prawne w obszarze prawa cywilnego, pracy, administracji i podatków.

Dlaczego warto będzie przejmować firmę po zmarłym?

Najbliższa rodzina będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku nabycia spadku w ramach dziedziczenia, po zapisie windykacyjnym własności przedsiębiorstwa lub udziału w tymże przedsiębiorstwie. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres 5 następnych lat liczonych od daty nabycia spadku. Spadkobiercy będą musieli także dokonać zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym do 6 miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia czy daty wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Spełniwszy te dwa warunki nabywcy przedsiębiorstwa będą zwolnieni od opłacenia podatku. Warunki dotyczyć mają wszystkich spadkobierców. Jeśli któryś z nich nie będzie prowadził firmy przez wskazany okres nie może być zwolniony od opłacania podatku.

Co przez okres trwania postępowania spadkowego?

Rząd wprowadza zarządcę sukcesyjnego – w odróżnieniu od prokury będzie on mógł od chwili śmierci spadkodawcy zarządzać i administrować firmą do momentu zakończenia wszelkich formalności. Zarządca ma działać nie w swoim imieniu, ale na rzecz następców prawnych, jednak mają oni mieć ograniczony wpływ na jego decyzje. Zarządca będzie, zgodnie z projektem, miał prawo do dokonywania czynności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem z firmy. Jedynie w kwestiach kluczowych konieczna będzie zgoda wszystkich spadkobierców.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszelkie decyzje administracyjne pozostaną w mocy po śmierci przedsiębiorcy – zatem m.in. licencje i koncesje, co ułatwi prowadzenie działalności po śmierci właściciela. Numery NIP i Regon także nie zostaną wykreślone z mocy prawa. Oczywiście najbardziej kusząca jest także zmiana w podatku od spadków i darowizn, dzięki której najbliższa rodzina będzie mogła skorzystać z przywileju nieopłacania podatku po spełnieniu określonych i opisanych wyżej warunków. Zgłaszać nie trzeba będzie tych spadków, których wartość nie przekroczy kwoty 9637 zł.

Sprawdź także zestawienia i porównania:
Chwilówki online kalkulator maj 2019
Kredyty gotówkowe kalkulator maj 2019
Kredyty hipoteczne ranking maj 2019
Kredyty gotówkowe ranking maj 2019
Kredyty samochodowe ranking maj 2019

Kredyty na budowę domu