Spłata kredytu przed terminem – warto o tym pamiętać

Kredyty na budowę domu

Przy każdym opóźnieniu w spłacie kredytu naliczane są dodatkowe koszty. To wiemy. Ale co dzieje się przypadku, gdy chcemy zaciągnięty kredyt spłacić wcześniej, niż przewiduje to harmonogram spłat? Czy można zyskać, a może stracić?

W zależności od rodzaju zobowiązania przedwczesna spłata może okazać się nieopłacalna (tak jest na początku spłaty kredytów hipotecznych chociażby, gdyż banki w pierwszym okresie spłaty potrącają prowizję), tak w przypadku kredytów konsumenckich taki zabieg może być korzystny. Jeśli dysponujemy większą gotówką warto poinformować wcześniej bank, w jakim mamy kredyt, o zamiarze uregulowania całości zadłużenia jednorazowo. Jeśli nie zrobimy tego odpowiednio wcześniej (zwykle na 3 dni przed terminem raty), bank potraktuje taką spłatę jako nadpłatę i nie rozliczy kredytu, a z tej kwoty potrącane będą kolejne raty (zgodnie z harmonogramem). Zatem nam, jako kredytobiorcom niewiele to da.

Odsetki

Przy oprocentowanych kredytach spłata większej części, czy też całości zadłużenia skutkuje zaprzestaniem naliczania odsetek do kolejnych rat. Wtedy można domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty, z racji odsetek, ale i niewykorzystanej kwoty ubezpieczenia, jeśli takie było zawarte. Przy nie oprocentowanych kredytach klient po spłacie ma prawo domagać się zwrotu prowizji czy innych opłat proporcjonalnie naliczonych do rat spłaconych przed terminem. Z reguły pobieranie jakichkolwiek opłat i kar za wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych nie jest stosowane.

Jak rozliczyć się z bankiem?

W przypadku spłaty całkowitej warto upewnić się, że pokryto całe wymagane zobowiązanie. Nawet kilka złotych niedopłaty bowiem może w przyszłości zaważyć na naszym scoringu BIK i utrudnić zaciągnięcie kolejnego zobowiązania.

Co do zasady banki mają obowiązek rozliczenia spłaconych kredytów i poinformowania o stanie konta kredytobiorcę. Zatem jeśli w terminie 14 dni od spłaty nie otrzymamy żadnej korespondencji możemy przypuszczać, że rachunek został zamknie. Niemniej jednak warto dodatkowo we własnym zakresie sprawdzić (korzystając np. z bankowości online czy udając się do placówki banku) i potwierdzić stan naszego kredytu. W przypadku kredytów konsumenckich spłata zobowiązania przed czasem skutkuje zwrotem nadpłaconych odsetek i ubezpieczenia, a w zależności od kwoty zobowiązania możemy tu mówić o kwotach rzędu kilkuset, a nawet kilku tysięcy złotych. Takie operacje są więc całkiem opłacalne. Jeśli w planach mamy taką możliwość warto zapoznać się dokładnie z zapisami umowy kredytowej, które mówią o warunkach wcześniejszej spłaty kredytu.

Sprawdź także zestawienia i porównania:
Chwilówki online kalkulator styczeń 2019
Kredyty gotówkowe kalkulator styczeń 2019
Kredyty hipoteczne ranking styczeń 2019
Kredyty gotówkowe ranking styczeń 2019
Kredyty samochodowe ranking styczeń 2019

Kredyty na budowę domu